Tuesday, May 15, 2018

kunjung hormat
Perdana Menteri Malaysia, YAB Tun Dr Mahathir Mohamad menerima kunjungan hormat dari Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah sebentar tadi di Putrajaya pada hari pertama beliau bertugas hari ini.

Hadir sama ialah anakanda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Mateen.

Kunjungan hormat ini adalah yang julung selepas YAB Tun Dr Mahathir Mohamad dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-7.

Sebelum itu, YAB Perdana Menteri memulakan tugas pagi tadi di pejabatnya sendiri di Yayasan Kepimpinan Perdana, Putrajaya


Share this article :

0 comments: